남대문화원

페이지 정보

profile_image
작성자어여두루와 조회 0회 작성일 2022-06-26 20:14:30 댓글 0

본문

ENG) 남대문 꽃시장 방문 VLOG 상세한 꿀팁 방출 Korea Florist [No bgm]

안녕하세요 :)
플로스타의 여든세번째 이야기
#남대문꽃시장 #VLOG입니다
방문후기부터 꿀팁까지
그리고, 매장에와서 일하는 모습까지
담아봤어요 예쁘게 봐주세요
궁금하신 사항은 댓글 남겨주시면
감사하겠습니다 :)
Hello :)
The 83rd story of Flostar.
#Namdaemun Flower Market #VLOG
From visit reviews to tips
And the way he works at the store.
I tried to capture it. I hope you enjoy it.
If you have any questions, please leave a comment.
I'd appreciate it :)
你好:)
弗洛斯塔的第八十三段故事
#南大门花卉市场#VLOG
从访问后期到秘诀
还有来到卖场工作的模样
装进去了 请大家多多喜欢
如果有什么好奇的 请留下评论
谢谢 :)
こんにちは:)
フロスターの83番目の物語
#南大門花市場 #VLOGです
訪問レビューからコツまで
そして、売り場に来て働く姿まで
盛り込んでみました。 きれいに見てください。
気になることはコメントしてくだされば
ありがとうございます:)
Selamat pagi:
Episode delapan puluh tiga dari Floosta.
#Pasar Bunga Namdaemun #VLOG
Dari akhir kunjungan sampai tips bermanfaat
Dan saya melihat orang-orang datang dan bekerja di toko-toko.
Aku mengambilnya. Aku menyukainya.
Jika kalian memiliki pertanyaan, tinggalkan komentar
Terima kasih banyak:Bonjour.
83e histoire de Florence
#C'est le marché des fleurs de Namdaemun #VLOG.
de la fin de la visite jusqu'à la fin de la visite,
Et j'ai aussi commencé à travailler dans le magasin
Je l'ai filmé. Regardez-le.
Si vous avez des questions, laissez des commentaires.
Merci beaucoup.
Xin chào :)
Câu chuyện thứ tám mươi của Flora
# Chợ hoa Namdaemun #VLOG
Từ hậu kỳ đến tip hay
Và hình ảnh làm việc tại cửa hàng
Mình đã quay lại rồi. Các bạn hãy đón nhận nhé
Nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận nhé
Chúng tôi xin cảm ơn :)


화질을 가장 높여서 고화질로 시청 부탁드립니다.
Please watch it in high definition with the highest quality..
.
.
.
.
#양재꽃시장​ #Florist​​ #꽃집Vlog​​#플로리스트​​
-------------------------------
Hi, how are you
This is flusta, the Yaksu flower shop.
---------------------------------------------------
Subscribe, like, and comments are love
구독과 좋아요 댓글은 부탁드려요:)
Turn on English subtitles in YouTube settings

서울시 중구 동호로 171,1층 플로스타
171, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea FLOSTA
------------------------------------------------------------------

*FLOWERLESSON*
https://blog.naver.com/bbororiyam/222219573378
[2월3월모집 블로그 공지참고]플로스타
문의 : mail: bbororiyam@naver.com
카카오톡: http://pf.kakao.com/_wxcbXj/chat
인스타그램: https://www.instagram.com/flosta1/
스마트스토어: https://smartstore.naver.com/flosta
CLASS : https://blog.naver.com/bbororiyam

플로스타의 모든컨텐츠는 복사 무단배포를 허용하지 않습니다
사전경고없이 법적인 처벌이 이루어 질 수 있습니다.
--------------------------------------------------------------------

▬▬▬▬사용하시려면 아래의 출처를 남겨주셔야 합니다▬▬▬▬
Music provided by 브금대통령
Track : 유자청 사랑 -

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
J H : 영상이 너무 예뻐요 ㅎㅎ
Roms Diosay : English subtitle pls
Thomas bud김 : 시장에서 밝아보이셔서 좋아요~~^^
babychony : 영상 너무 잘 봣어요 혹시 장미자주 사신다고 한 곳 상가이름이나
호수 알수 있을까요~~~~??
찰리브라운 : 혹시 남대문시장에 꽃포장용품 파나요? 포장지 같은거요!

3월 봄 남대문시장 꽃도매시장 상가 방문기! Namdaemun flower market in March, 2021

안녕하세요! 영희사장이에요~ 지난주에 네이버 라이브에서도 보신 분들은 아시겠지만 정말 컨디션이 너무 안좋아서 업로드를 못했었어요ㅠㅠ 그리고 호다닥 편집해서 올려보는 남대문시장 꽃상가 방문기!

꽃상가 위치: E동 3층 전체
생화 조화 드라이플라워 꽃포장 화분 등등 다양한 제품들이 준비되어 있었답니다

3월엔 어떤 꽃들이 준비되어 있는지, 저와 함께 가보시죠❤

Hi, this is Younghee-sajang.
In fact, I have a reason writing this information in English. The Youtube stat showed me that some people from the US actually watched my videos, even though there was no subtitles in English at all. Since my English is not bad, I am planning to make some videos for you.

Anyways, today I prepared a video clip about flower market at Namdaemun traditional market in Seoul, Korea. There were real flowers, artificial ones, dried ones, pots, etc. You will see what they are selling and how much are those roughly in March.

Thanks for watching my videos! If you liked it, please subscribe my channel and come see me every week❤

Love,
Younghee
영희사장이간다 : 영희 사장이 돌아왔어용! 구독은 공짜! 구독버튼 꾹 누르고 다음주에 또 만나요❤
✅ 남대문시장 도착 ( 01:05 ) Arrival at Namdaemun market
✅ 꽃시장 들어가기 ( 03:00 ) flower shops
waroo KIM : 사장님 대학생인줄 알았는데 아이가 있으시다니.... 후덜덜 !!!!

청와대에서 모셔가는 달인김밥, 이영자 강력 추천! 남대문 김밥 맛집│Best Korean Street Food – Gimbap│Popular Snacks

[남대문 시장, 통통 김밥]
영업시간, 가격 등 자세한 정보는 여기서 확인하세요!

우선 무작정 찾아갔지만 밖이 춥다고 빨리 들어와서 촬영 하도록 허락해주신 사장님께 감사합니다!!

청와대에서 500줄씩 납품하고 이영자가 강력 추천해서 정말 유명해진 남대문 시장 통통김밥
50mm 김밥으로도 유명합니다

들어가는 재료 대비 엄청 저렴한 가격으로 유명할 뿐 더러 김밥의 품질을 더욱 올리기 위해서 정말 엄청나게 많은 주문량에도 불구하고 김밥의 밥과 나머지 속재료 사이에 김을 한 장 더 깔아서 밥과 나머지 재료가 섞이지 않게 할 정도로 김밥 하나하나에 많은 정성을 쏟아 붓습니다

사장님의 따뜻한 인심과 저렴한 가격에 터질듯한 푸짐한 재료 김밥을 생각하는 정성 하나하나가 더 느껴져서 더욱 맛있게 먹었습니다

이상 길거리음식부터 전국 맛집소개까지 군침 돋는 영상을
생생하고 재밌게 제공하는 끼룩푸드였습니다
시청해주셔서 감사합니다!

*끼룩푸드를 응원해주세요*
♥구독: https://www.youtube.com/seagullfood?sub_confirmation=1
♥영상 더보기 : https://www.youtube.com/seagullfood


가격(Price)
[통통김밥 베스트 김밥]
통통김밥 : 3,000원
김치김밥 : 3,500원
샐러드김밥 : 3,500원
멸치김밥 : 3,500원
참치김밥 : 4,000원
치즈김밥 : 3,500원
스팸에그김밥: 4,000원
불오징어김밥: 4,000원

[프리미엄 김밥]
프리미엄 김밥 : 5,000원
건강현미 김밥 : 4,000원
고추장아찌 김밥 : 4,000원
통통현미 김밥 : 3,500원

위치(Location)
https://goo.gl/maps/tnmRj3XpUuKoBgx3A
서울, 남대문 시장, 통통김밥
#김밥 #김밥맛집 #이영자맛집

촬영을 원하시는 사장님들은 seagullfoodkorea@gmail.com 으로 편하게 메일 보내주세요
주보원 : 허어 김밥한줄에 지단한줄 우엉조림 두어줄 들어가는 근처에 있는김밥보다가 저런김밥을 보니 침이 ㅠㅠ
Chae Young YI : 진짜 맛있어 보이네요. 재료를 아낌 없이 넣어주시니 사장님의 착한 마음이 보입니다. 더 대박나시길 바래요! ^^
carefortwo : 대박. 너무 맛나겠어요. 저렇게 속을 많이 넣는데 김밥이 안 터지는게 진짜 신기해요. 남대문에 있다구요? 꼭 맛보고 싶네요ㅠ
김도연 : 이런김밥은 매일 먹어도 질리지 않고 몸에도 좋을거같아요 ~^^우리 동네도 있었으면 좋겠네요~~ㅎㅎ
박소영 : 우와 맛있겠다 비싸겠지 하고 가격봤는데 동네 김밥가격하고 별차이안나는데 컬리티가 대박이네요
아침마다 골라 먹고싶다 진심.

... 

#남대문화원

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 10,152건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © www.leasepia.com. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz